Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP II (BO)

ERZ-EZP.271.108.2020.EJ                                                                                    
Gdynia,  15.01.2021r.

 
 
                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP II (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 15.01.2021
Data udostępnienia informacji: 15.01.2021