Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II

RZ-EZP.271.21.2019.KK
Gdynia, 02.04.2019 r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019