Zagospodarowanie terenów w Gdyni

RZ-EZP.271.53.2018                                                                                                   Gdynia, 09.08.2018r.
(część 1, 2 i 3)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenów w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2018
Data udostępnienia informacji: 09.08.2018