Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED

RZ-EZP.271.27.2019.NW                                                                                               Gdynia, 31.05.2019 r.
(BIP)
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019