Wymiana latarni parkowych na Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II i Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

ERZ-EZP.271.46.2020.KK
Gdynia 12.08.2020r.
(część 1 i 2)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę latarni parkowych na Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II i Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.08.2020
Data udostępnienia informacji: 12.08.2020