Wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.33.2019.EJ                                                                                                  
Gdynia, 17.06.2019 r.

 
 
 
                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2019
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019