Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio, Św. Antoniego, Jagienki w Gdyni

RZ-EZP.271.45.2018                                                                                                      Gdynia, 30.07.2018r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio, Św. Antoniego, Jagienki w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.07.2018
Data udostępnienia informacji: 30.07.2018