Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ul. Św. Antoniego w Gdyni

RZ-EZP.271.67.2018.NW/DT                                                                                       Gdynia, 17.09.2018r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ul. Św. Antoniego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.09.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018