Wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gdyni

RZ-EZP.271.16.2019.JS                                                                                   Gdynia, 09.04.2019 r.

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019