Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.77.2018.EJ                                                                                           Gdynia, 06.11.2018r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 07.11.2018