Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.13.2020.EJ                                                                                                
Gdynia, 09.04.2020r.

 
 
                                                   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2020
Data udostępnienia informacji: 10.04.2020