Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji przy ul. Chabrowej, ul. Rumskiej i ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.4.2020                                                                                             Gdynia, 06.04.2020r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji przy ul. Chabrowej, ul. Rumskiej i ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.04.2020
Data udostępnienia informacji: 07.04.2020