Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie

ERZ-EZP.271.69.2020.EJ                                                                                                    
Gdynia, 24.09.2020r.

 
                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2020
Data udostępnienia informacji: 25.09.2020