Wykonanie pasów rowerowych (...)

RZ-EZP.271.41.2018                                                                                                                             Gdynia, 05.07.2018r.
(część 1 i 2)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego, kontrapasa rowerowego na ul. Wybickiego, kontraruchu rowerowego na ul. Plac Grunwaldzki, nowego oznakowania drogi rowerowej na fragmencie Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskego wraz z odtworzeniem oznakowania P-23 oraz malowanie oznakowania chemoutwardzalnego w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i ul. Plac Kaszubski w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018