Wykonanie parku kieszonkowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni przy ul. Legionów 114 w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.82.2020.EJ                                                                                              
Gdynia,  28.10.2020r.

 
                                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie parku kieszonkowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni przy ul. Legionów 114 w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 28.10.2020