Wykonanie orzeczenia stanu technicznego wraz z dokumentacją projektową przebudowy muru oporowego wzdłuż ul. Samuela Lindego (...)

ERZ-EZP.271.10.2020
Gdynia, 10.02.2020r.

 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie orzeczenia stanu technicznego wraz z dokumentacją projektową przebudowy muru oporowego wzdłuż ul. Samuela Lindego przy posesji nr 10 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.02.2020
Data udostępnienia informacji: 10.02.2020