Wykonanie koncepcji strefy współdzielonej WOONERF w rejonie ul. Pawiej w Gdyni

RZ-EZP.271.76.2018.KK                                                                                    Gdynia, 09.10.2018r.
(BIP)                                                                           
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji strefy współdzielonej WOONERF w rejonie ul. Pawiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018