Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania przejść dla pieszych (...)

ERZ-EZP.271.60.2020.KK
Gdynia, 14.08.2020r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i dedykowanym oświetleniem na północnym wlocie skrzyżowania ulicy Władysława IV z ulicą Obrońców Wybrzeża oraz na południowym wlocie skrzyżowania ulicy Władysława IV z ulicą Armii Krajowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.08.2020
Data udostępnienia informacji: 14.08.2020