Wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni

ERZ-EZP.271.50.2020.KK
Gdynia, 27.07.2020r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.07.2020
Data udostępnienia informacji: 27.07.2020