Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni (...) w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni

RZ-EZP.271.47.2019.NW                                                                                    Gdynia, 15.07.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w  Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019