Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej (...)


RZ-EZP.271.18.2019.KK
Gdynia, 11.04.2019 r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, z uwzględnieniem łączników: ul. Limbowej i ul. Sieradzkiej (przy ul. Lotników), wraz z tunelem pieszo - rowerowym w nasypie kolejowym w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019