Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową (...)

RZ-EZP.271.52.2019.KK                                                                                              
Gdynia, 05.07.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową oraz ul. Wiczlińskiej z ul. Miętową i ul. Koperkową w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2019
Data udostępnienia informacji: 05.07.2019