Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy al. Zwycięstwa w zakresie chodnika i drogi rowerowej w Gdyni
RZ-EZP.271.42.2019.KK
Gdynia, 31.05.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy al. Zwycięstwa w zakresie chodnika i drogi rowerowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019