Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.16.2018                                                                                                                             Gdynia, 11.04.2018r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia schodów od przystanku Babie Doły do ul. Ikara oraz przejścia przez las od ul. Paprykowej do ul. Gorczycowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.04.2018
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018