Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika przy ul. Długiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.3.2020                                                                                                
Gdynia, 11.02.2020r.

 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika przy ul. Długiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020