Wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni

ERZ-EZP.271.30.2020
Gdynia, 27.05.2020r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.05.2020
Data udostępnienia informacji: 29.05.2020