Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji na wiadukcie łukowym nad al. Piłsudskiego w Gdyni

ERZ-EZP.271.65.2020.EJ                                                                                                     
Gdynia, 28.08.2020r.

 
 
 
                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji na wiadukcie łukowym nad al. Piłsudskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2020
Data udostępnienia informacji: 28.08.2020