Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowy łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ofiar Piaśnicy w Gdyni”

ERZ-EZP.271.31.2020
Gdynia, 27.05.2020r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowy łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ofiar Piaśnicy w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.05.2020
Data udostępnienia informacji: 29.05.2020