Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wraz z żelbetowym przepustem drogowym (..)

ERZ-EZP.271.7.2020. EJ                                                                                                
Gdynia, 27.02.2020 r.

 
 
 
                                                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wraz z żelbetowym przepustem drogowym na rzece Chylonce oraz odbudową wlotu do przepustu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2020
Data udostępnienia informacji: 27.02.2020