Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulic Nowodworcowej i Starodworcowej w Gdyni

RZ-EZP.271.83.2018/EJ                                                                                                 Gdynia, 30.10.2018r.                                                                               
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulic Nowodworcowej i Starodworcowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 31.10.2018