Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

RZ-EZP.271.55.2019.KK
Gdynia, 20.08.2019r.
(część 1 i 2)

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1 i 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2019 09:42 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz