Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

ERZ-EZP.271.20.2020.EJ                                                                               
Gdynia,  23.04.2020r.

 
 
 
                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020