Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa obiektu małej architektury(...)

ERZ-EZP.271.38.2020.EJ/KK                                                                                             
Gdynia, 06.07.2020r.

 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa obiektu małej architektury -  kładka dla pieszych nad Strugą Cisowską w rejonie ul. Modrzewiowej w Gdyni”  (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Magdalena Drężek
Data wytworzenia informacji: 06.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.07.2020