Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego wraz ze schodami w Gdyni

RZ-EZP.271.3.2019.KK                                                                                                  Gdynia, 28.02.2019 r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego wraz ze schodami w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 28.02.2019
Data udostępnienia informacji: 28.02.2019