Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego oraz strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni

RZ-EZP.271.23.2018/EJ                                                                                                 Gdynia, 09.05.2018r.                                                                               
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego  oraz  strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.05.2018
Data udostępnienia informacji: 09.05.2018