Wykonanie dokum. proj.-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu (...) przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II” (BO)

ERZ-EZP.271.16.2020.EJ
Gdynia, 01.04.2020r.
                                                       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury na działce nr 3803 Obr. Mały Kack przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II” (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020