Wdrożenie oprogramowania do zarządzania parkingami poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz prowadzenie czynności serwisowych i konserwacyjnych

ERZ-EZP.271.79.2020.EJ                                                                                                     
Gdynia, 30.11.2020r.

 
 
 
                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do zarządzania parkingami poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz prowadzenie czynności serwisowych i konserwacyjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020
Data udostępnienia informacji: 30.11.2020