Wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych (...) oraz wykonanie: inwentaryzacji w zakresie oznakowania dróg (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.54.2019.KK /EJ                                                                                         
Gdynia, 16.08.2019 r.

 
 
 
                                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu, oraz wykonanie: inwentaryzacji w zakresie oznakowania dróg wraz fotorejestracją i aktualizacji ewidencji dróg i mostów w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2019
Data udostępnienia informacji: 16.08.2019