Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.28.2019. KK                                                                                              
Gdynia, 20.05.2019r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019