Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury i oprogramowania Systemu TRISTAR

RZ-EZP.271.60.2018.JS                                                                                      Gdynia, 17.10.2018r.                                                                        
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie, konserwację
i remont urządzeń infrastruktury i oprogramowania Systemu TRISTAR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.10.2018
Data udostępnienia informacji: 17.10.2018