Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

RZ-EZP.271.5.2020. EJ                                                                                                   
Gdynia, 04.02.2020

 
                                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 04.02.2020