Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

RZ-EZP.271.84.2019. EJ                                                                                                 
Gdynia, 07.01.2020

 
                                                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2020
Data udostępnienia informacji: 08.01.2020