Utrzymanie i konserwacja koryt, rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni

RZ-EZP.271.82.2018/IK                                                                                   Gdynia, 15.10.2018r.     
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2018 12:13 Aktualizacja treści Inga Kurdziel
15.10.2018 12:12 Aktualizacja treści Inga Kurdziel