Usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie miasta Gdyni

ERZ-EZP.271.22.2020
Gdynia, 05.05.2020 r.
część 1 i część 2

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020