Usuwanie odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy miasta Gdyni

RZ-EZP.271.35.2019.JS                              Gdynia, 22.05.2019r.
        
 
 
                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019