Usługa transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni

ERZ-EZP.271.34.2020                                                                                                     
Gdynia 17.06.2020                                                       
                        
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu chronionego osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Adam Bączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.06.2020
Data udostępnienia informacji: 17.06.2020