Usługa sprzątania baz LIZUD i sukcesywnego dostarczania środków higienicznych na potrzeby baz LiZUD

ERZ-EZP.271.101.2020.JS                                             Gdynia, 08.01.2021r.
 
 
                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania baz letniego i zimowego utrzymania dróg i sukcesywnego dostarczania środków  higienicznych na potrzeby baz LiZUD, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2021 14:45 Dodanie informacji Jolanta Sagan