Usługa polegająca na utrzymaniu oraz pracach naprawczych mola w Gdyni Orłowie

ERZ-EZP.271.17.2020.KK                                                                                           Gdynia, 08.04.2020r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na utrzymaniu oraz pracach naprawczych mola w Gdyni Orłowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.04.2020
Data udostępnienia informacji: 08.04.2020