Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni

ERZ-EZP.271.18.2020                                                                                           Gdynia, 26.03.2020r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.03.2020
Data udostępnienia informacji: 26.03.2020