Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi (...)


RZ-EZP.271.81.2018.JS                                                                                                                    Gdynia, 07.12.2018r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: „Modernizacja 19 zatok przystankowych” w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018